GDPR

Helsingør Fluefisker Forening

Klubben for passionerede fluefiskere

anno 1995


Privatlivspolitik for Helsingør Fluefisker Forening


Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 

Helsingør Fluefisker Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: 

Kontaktperson: Nis Hartvith

Adresse: Olgasvej 1, 3060 Espergærde

Telefonnr.: 20936400

Mail: nis@hartvith.dk


 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:


 

Medlemsoplysninger: 

Navn, adresse, telefonnummer,  fødselsdato og mailadresse


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 

 • Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 
 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger


 

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: 


 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent, betale for udlæg og sende nyhedsbreve
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem 
 • At administrere din relation til foreningen


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er


 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv. 
 • At kunne planlægge og informere om sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkrete fisketure eller arrangementer i foreningen på vores hjemmeside
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til fælles glæde. 

 

Samtykke

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. 


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen. Tillige tillades det ikke medlemmer at videregive personoplysninger om medlemmerne fra vores hjemmeside (den lukkede og den åbne del (herunder billeder af personer)).   

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine medlemsoplysninger på den lukkede del af vores hjemmeside, hvortil medlemmer kan logge sig ind, for at se kontaktinformation på alle medlemmer, udelukkende for at kunne arrangere fisketure og andre fluefiskerelaterede non-profit arrangementer i foreningens regi. Det tillades ikke at et medlem downloader eller udskriver medlemsoplysninger til andre formål.

Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) 
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring (Helsingør Fluefisker Forening anvender ikke dine oplysninger til markedsføring)
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 


Helsingør Fluefisker Forening d. 24/5-2018